Wegennet

Op en langs wegen in Eerbeek en Loenen ervaren omgeving en weggebruikers verkeers- en veiligheidsproblemen. Het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie speelt hierin een belangrijke rol.
Wegennet

Sommige onderdelen op het gebied van leefbaarheid in de dorpen en woonwijken vragen daarnaast om oplossingen. Het project Wegennet is een onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Ons doel is om de hoofdwegen veilig en berijdbaar te houden en tegelijk om de hinder naar de omgeving te verminderen.

Met onze partners en belanghebbenden, zoals aanwonenden en weggebruikers en overige belangstellenden, inventariseren we de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het wegennet. De tracés van het wegennet zijn zowel provinciale wegen (N786 en N787) als gemeentelijke wegen (Loubergweg, Coldenhovenseweg en de weg langs het Apeldoornsch Kanaal). We maken graag een volledig beeld van alle onderwerpen en knelpunten. 

Regionale Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen

In de Regionale Koersnota wegennet Eerbeek-Loenen brengen we alle ontwikkelingen in het wegennet Eerbeek-Loenen van de afgelopen jaren samen. De koersnota vormt een belangrijk kader voor de vervolgaanpak van het wegennet. Een toelichting op de koersnota lees je op deze pagina.

Verkeerscirculatieplan Eerbeek 

Met het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) pakken we het wegennet in Eerbeek integraal aan: geen losse studies en oplossingen voor fiets, auto, vrachtwagen en bus, maar een complete en samenhangende visie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan. Met het VCP willen we de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Eerbeek verder te verbeteren.

In 2021 deden we samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden een uitgebreide inventarisatie naar knelpunten in het wegennet. In 2022 willen we voor deze knelpunten mogelijke oplossingsmaatregelen opleveren.

Een toelichting op het VCP Eerbeek en de laatste ontwikkelingen lees je op deze pagina.

Tracés

Het project Wegennet kent de volgende tracés:

  • Tracé 1: (Gemeentegrens Rheden-Brummen tot einde N787 voor bebouwde kom Eerbeek)
  • Tracé 2: (Bebouwde kom Eerbeek t/m spoorwegovergang VSM in de Loubergweg)
  • Tracé 3: (Spoorwegovergang VSM in de Loubergweg, Coldenhovenseweg, t/m kruispunt Harderwijkerweg – Boshoffweg – Veldkantweg)
  • Tracé 4: (Kruispunt bij restaurant De Brugkabouter, langs het kanaal tot de Lange Amerikaweg in Apeldoorn)
  • Tracé 5: (Het tracé van de N786 ten noorden van het kruispunt Harderwijkerweg- Boshoffweg in Eerbeek, door Loenen en dan vervolgens de Beekbergerweg/Loenenseweg tot en met de aansluiting van de A50).

Daarnaast verkennen we binnen het Wegennet project maatregelen voor een veilige fietsinfrastructuur tussen Eerbeek Zuid en Eerbeek centrum.

Truckparking  

Tot slot is de problematiek van wachtende en overnachtende vrachtwagens een afzonderlijk vraagstuk. Hiervoor kijken we naar praktische oplossingen. Lees meer over het project Truckparking.

Trajectverkenning

Voor een aantal onderdelen van het wegennet in en rondom Eerbeek en Loenen voert provincie Gelderland een zogenaamde trajectverkenning uit. Hiermee wordt bepaald welke maatregelen aan de weg nodig/gewenst zijn bij het periodieke onderhoud. De trajectverkenningen aan de N786 en N787 vallen niet onder het programma Eerbeek-Loenen 2030, maar er is wel nauwe afstemming met deze projecten.  

Planning

Kijk hier voor de meest actuele planning.

 

Lees meer