Vragen aan u, geef uw mening!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL betrekken u graag bij de verdere uitwerking van de projecten.

Met onze partners en verschillende belanghebbenden, zoals aanwonenden en weggebruikers, en overige belangstellenden, verkennen we mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten die we eerder hebben geïnventariseerd.

Heeft u vragen over het project of wilt u reageren op de knelpunten of oplossingsrichtingen? Via het reactieformulier kunt u uw reactie naar ons sturen. Geeft u uw reactie liever telefonisch door? Of wilt u (evt. met een grotere groep) met ons in gesprek via beeld-bellen? Dan kunt u dat aangeven op het reactieformulier. Wij nemen dan contact met u op.