Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen

In de Regionale Koersnota Eerbeek-Loenen 2030 brengen we alle ontwikkelingen in het wegennet Eerbeek-Loenen van de afgelopen jaren samen. De koersnota vormt een belangrijk kader voor de vervolgaanpak van het wegennet.
Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen

Als eerste stap van de koersnota maken we een (overall) verkeerskundige analyse van de werking van het verkeerssysteem van de gebiedscorridor Apeldoorn-Dieren. Deze analyse doen we op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek, het daaruit opgebouwde geactualiseerde verkeersmodel, de knelpuntenanalyse en de doorrekening van de verkeerskundige effecten van de projecten van het programma Eerbeek-Loenen 2030.

Uit de verkeerskundige analyse volgt een netwerkvisiekaart, met daarop de indeling van het hoofdwegennet (Gebiedsontsluitingsweg GOW of Erftoegangsweg ETW). Vervolgens prioriteren we in de koersnotitie de knelpunten en bij elk knelpunt beschrijven we een oplossingsrichting.

Met de Regionale Koersnota willen we een volledig beeld schetsen van de verkeerskundige inzichten en de verschillende dwarsverbanden die er zijn tussen een aantal projecten van Eerbeek-Loenen 2030.

De vastgestelde koersnota vormt een belangrijk kader voor de vervolgaanpak van het wegennet.

We informeren en betrekken aanwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden bij de verschillende onderdelen van de koersnota. Hiervoor organiseren we (digitale) bijeenkomsten.