Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen

In de Koersnota Eerbeek-Loenen brengen we alle ontwikkelingen in het wegennet Eerbeek-Loenen van de afgelopen jaren samen. De Koersnota vormt een belangrijk kader voor de vervolgaanpak van het wegennet.
Luchtfoto van Eerbeek

De Voortgangsnotitie bevat een voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen van het regionale wegennet. Naast een voorkeursoplossing zijn er in de notitie ook maatregelen voorgesteld. Zo is er onder andere een voorstel om op meerdere wegen de maximum snelheid te verlagen. Hiermee willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. In de Reactienota leest u meer over de beantwoording van de reacties op deel 1 van de Koersnota. Deze reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking richting deel 2 van de Koersnota. 

Vervolg

De Voortgangsnotitie is de tussenstap tussen deel 1 en deel 2 van de Koersnota wegennet. Deel 2 van de Koersnota bevat de gezamenlijke visie van de betrokken partijen op de verkeers- en leefbaarheidsvraagstukken. Dit is inclusief een uitvoeringsprogramma met maatregelen binnen het beschikbare budget. 

Na de zomer van 2023 wordt een nieuwe planning voor de oplevering van de totale Koersnota (deel 1 en 2) gedeeld.

Iedereen kan opnieuw reageren op de totale Koersnota. De verwachting is dat Provinciale Staten en de gemeenteraden de Koersnota vaststellen in het najaar van 2023.

Kaart wegennet koersnota