Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen

In de Koersnota Eerbeek-Loenen brengen we alle ontwikkelingen in het wegennet Eerbeek-Loenen van de afgelopen jaren samen. De Koersnota vormt een belangrijk kader voor de vervolgaanpak van het wegennet.
Regionale Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen

Inmiddels heeft u kunnen reageren op deel 1 van de Koersnota. Ondertussen is er verder gewerkt aan een Voortgangsnotitie richting deel 2 van de Koersnota.

Geef uw mening over de Voortgangsnotitie

De Voorgangsnotitie Koersnota Wegennetvisie Eerbeek-Loenen is op 27 januari 2023 openbaar gemaakt door de colleges van provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden. Graag horen wij uw mening over de Voortgangsnotitie. U geeft deze door, door via de knop hier rechts een korte vragenlijst in te vullen.

Nadere toelichting Voortgangsnotitie

De Voortgangsnotitie bevat een voorkeursoplossing voor de functie en snelheid van de hoofdwegen van het regionale wegennet. Naast een voorkeursoplossing zijn er in de notitie ook maatregelen voorgesteld. Zo is er onder andere een voorstel om op meerdere wegen de maximum snelheid te verlagen. Hiermee willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. 

Vervolg

De voortgangsnotitie is de tussenstap tussen deel 1 en deel 2 van de Koersnota. Deel 2 bevat de gezamenlijke visie van de betrokken partijen op de verkeers- en leefbaarheidsvraagstukken. Dit is inclusief een uitvoeringsprogramma met maatregelen binnen het beschikbare budget. De totale Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar verwachting vóór de zomer van 2023 opgeleverd. Iedereen kan dan opnieuw reageren op de Koersnota. De verwachting is dat Provinciale Staten en de gemeenteraden de Koersnota vaststellen in het najaar van 2023.Kaart wegennet koersnota