Logistiek Centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven.
Logistiek Centrum Eerbeek

De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld zijn aan de papier- en kartonproductie. Eerbeek is als dorp ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven.

Doelstelling
Om op langere termijn gezond en concurrerend te blijven, moeten de papier-/kartonfabrieken in Eerbeek op eigen terrein kunnen groeien en hun processen kunnen vernieuwen. Tevens moeten deze processen schoner worden, door gebruik van schonere energiebronnen en minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Op dit moment zijn er veel (vracht)verkeersbewegingen tussen de fabrieken en tijdelijke, verspreid liggende, opslaglocaties. Door het bundelen van vervoersbewegingen van verschillende fabrieken naar een locatie in Eerbeek, verminderen we de afstand van de verkeersbewegingen en daarmee de uitstoot. Met de komst van een Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) ontstaat op de fabrieksterreinen ook ruimte voor veranderingen en mogelijkheid voor groei (binnen de bestaande vergunningen).

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
Na het afvallen van het Burgersterrein als locatie wordt nu gekeken naar het bedrijventerrein Kollergang Zuid-West als locatie voor het nieuwe LCE. Op dit moment werkt provincie Gelderland aan een provinciaal inpassingsplan (PIP). Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van de provincie. In dit plan worden de kaders en randvoorwaarden voor de bouw van een logistiek centrum vastgelegd.

 

 

Lees meer