Logistiek Centrum Eerbeek

In Eerbeek zijn 3 grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven.
Kaartbeeld locaties Logistiek Centrum Eerbeek

Sinds de 17e eeuw zijn er papierfabrieken gevestigd in Eerbeek en Loenen. De fabrieken kwamen af op de beschikbaarheid van schoon water op de Veluwe. Wonen en industrie zijn inmiddels nauw verweven en dat levert spanning op tussen leefbaarheid en industrie. Met een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) willen de papierfabrieken samen een centrale opslagplek bouwen. Het LCE versterkt het vestigingsklimaat in de regio door de mogelijkheid om het productieproces door te ontwikkelen. Daarnaast draagt het LCE door schoner, stiller en efficiënter transport bij aan verduurzaming en leefbaarheid.

Voor het nieuwe logistiek centrum is gekozen voor een plek die aansluit op bedrijventerrein Kollergang. Om het extra vrachtverkeer bij het bedrijventerrein in goede banen te leiden, is er het voorstel om een linksaf strook aan te leggen voor verkeer op de Brummenseweg komend vanuit de zuidzijde.

Voor de bouw van het LCE op deze plek gaat een stuk bos uit het Gelders Natuurnetwerk verloren. Dit wordt op drie andere locaties gecompenseerd. Twee in gemeente Brummen en één in gemeente Apeldoorn. Het inpassingsplan regelt ook dat deze 3 locaties de bestemming ‘natuur’ krijgen.

Stand van zaken

Door het nieuws over de voorgenomen sluiting van papierfabriek De Hoop Mill zal het project LCE een pas op de plaats moeten maken. Papierfabriek De Hoop Mill is één van de fabrieken die gebruik wil maken van het LCE. Door de voorgenomen sluiting is onduidelijk geworden of de geplande m2 opslagruimte nog allemaal nodig is.