Elektrificatie

Het doel van het project Elektrificatie is een duurzaam alternatief vinden voor het huidige gebruik van aardgas. We bedoelen met energietransitie de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig duurzame energie.
Rokende schoorstenen papierfabriek Eerbeek

In 2030 willen de papierfabrieken en Eerbeek en Loenen ten minste 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 gaat het om een uitstoot van 95% minder CO2. Provincie Gelderland streeft een grotere ambitie na; een CO2-reductie van 55% in 2030.

De landelijke stikstofdiscussie voert druk uit op een versnelde energietransitie. Veel maatregelen die zorgen voor een lagere CO2 uitstoot, zorgen ook voor een lagere stikstof uitstoot. Samen met de papierfabrieken kijken we welke maatregelen effectief zijn. De infographic onderaan de pagina laat zien hoe beide sporen op elkaar aansluiten.

In de verkenningsfase van dit project, bekeken we welke duurzame energiebron(nen) toepasbaar zijn in het productieproces van de papierfabrieken. De mogelijkheden voor elektrificatie, (ultradiepe) geothermie, waterstof en biomassa/bio energie zijn onderzocht.

De conclusie van deze verkenning is dat de voorkeur uit gaat naar inzet op elektrificatie - voor in ieder geval de korte termijn tot 2030- en mogelijk (ultra diepe) geothermie na 2030.

De focus van het project ligt op het verduurzamen van de papierindustrie en niet op het verduurzamen van de dorpen Eerbeek en Loenen. Wanneer er een duurzaam alternatief voor de industrie in beeld is, bekijken we wel welke kansen dit biedt voor de omgeving.

Verder gaat onze aandacht uit naar zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. Dit kan bijdragen aan de verduurzaming van Eerbeek Loenen. Ook het opnieuw inzetten van restwarmte van de papierfabrieken kan bijdragen aan de verduurzaming en heeft onze aandacht.

Bekijk hier de PDF van de infografic