Stukken ter inzage, geef uw reactie!

Voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein en voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof is gestart met de reparatie van het bestemmingsplan. Voor beide projecten is het startdocument voor de onderzoeken opgesteld. Deze startdocumenten hebben de naam: Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notities liggen van 11 augustus tot en met 21 september 2020 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Wilt u de stukken inzien?

Wilt u een zienswijze indienen?

 


Eerbeek – Loenen 2030

Al 400 jaar geleden ontstonden de eerste bedrijven op de rand van de Veluwe. Schoon, stromend water en voldoende hout maakte de omgeving van Eerbeek en Loenen interessant voor de vestiging van de eerste papiermolens. Inmiddels is er veel veranderd.

De wens is om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de (papier)industrie in de regio te behouden. Daarnaast delen de dorpen en de industrie de ambitie en zien zij de noodzaak om een stap te maken met energietransitie. Kansen die dit met zich meebrengt, zullen zich vertalen in een schoner milieu, innovatie en verbeterde concurrentiepositie voor bedrijven.

In het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden de thema’s Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en Energietransitie uitgewerkt in concrete plannen.

Nieuwsbrief

Regelmatig geeft het programma Eerbeek Loenen 2030 een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden.