Visie Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL willen graag belanghebbenden betrekken bij de verdere uitwerking van de projecten.
Eerbeekse beek

De gemeente Brummen werkt aan een vitaal centrum van Eerbeek. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het centrum. Het bestemmingsplan Eerbeek biedt voor het centrumgebied ruimte voor ontwikkeling. Een aantal onderdelen uit de visie hebben een sterke relatie met het programma Eerbeek-Loenen 2030. Deze onderdelen, zoals het Kerstenterrein en stationsomgeving, worden daarom met alle partners Eerbeek-Loenen 2030 gezamenlijk verder uitgewerkt.

Om te komen tot een breed gedragen visie wordt het bestemmingsplan op onderdelen verder uitgewerkt. Met inrichtingsvoorstellen voor braakliggende terreinen en de openbare ruimte. Daarnaast spelen er zaken zoals veranderingen in het winkelaanbod. En de groeiende behoefte aan woningen. Uiteindelijk biedt de visie één oplossingsrichting voor deze vraagstukken.

Het ontwerp van de visie is afgestemd op de projecten Logistiek Centrum Eerbeek (LCE), Folding Boxboard Eerbeek en Wegennet van Eerbeek-Loenen 2030. De gemeenteraad van Brummen heeft de visie op 25 november 2021 vastgesteld. Daarmee biedt deze visie een inspiratie- en toetsingskader voor initiatieven in dit gebied. Het draagt bij aan de vitaliteit van het centrumgebied met als onderdeel een zichtbare beek.

Kijk voor meer op de website van de gemeente Brummen/ Visie centrum en Eerbeekse beek - Gemeente Brummen