Doelstellingen

Onze doelstelling voor het wegennet is op te splitsen in 2 delen.
  1. Het zorgen voor een duurzaam goede ontsluiting van de bedrijven en papierindustrie in het gebied om het vestigingsklimaat te behouden en te versterken;
  2. Het verbeteren van de leefbaarheid (de hinder van geluid/trillingen en de beleefde verkeersonveiligheid) en het vergroten van de verkeersveiligheid.