Tracé 2

Het kruispunt Stuijvenburchstraat – Loubergweg is integraal onderdeel van de verkenningsscope van tracé 2.

Het deelproject Tracé 2 gaat over de volgende wegen en/of wegonderdelen:

  • De Lageweg vanaf de bebouwde komgrens van Eerbeek tot aan de Loubergweg;
  • De Loubergweg t/m de VSM spoorwegovergang.

Verkeerscirculatieplan

Tracé 2 maakt onderdeel uit van het Verkeercirculatieplan Eerbeek (VCP). 

Planning

Kijk hier voor de meest actuele planning.

 

 

Zie ook