Wie worden betrokken?

Per deelproject brengen we in beeld wie de belanghebbenden en belangstellenden zijn. Per project kan het participatieniveau verschillen.
Eerbeek_Loenen_participatieladder

Betrekken van de omgeving

Een intensiever overleg en samenwerking kan nodig zijn wanneer een project bijvoorbeeld direct invloed heeft op een woning of eigendom. De participatieladder laat zien hoe we belangstellenden en belanghebbenden kunnen betrekken. Voor ieder project in de planuitwerkingsfase stellen we een participatie- en communicatieplan op. Het format-participatieplan staat meer hoe participatie binnen de verschillende projecten vorm gaat krijgen. 

Bekijk de participatieladder op ware grootte