Wijk- en Dorpsraad

De dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark overleggen een aantal keer per jaar met de stuurgroep.
Wijk- en Dorpsraad

Belangenvertegenwoordiging bewoners

De dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark volgen het proces en geven advies over het participatieproces. Ook kunnen zij onderwerpen op de agenda van de stuurgroep zetten die zij met de bestuurders willen bespreken.
Binnen de projecten zelf spreken we met name met de direct betrokkenen zelf.