Wijk- en Dorpsraad

De dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek zijn/Wilhelminapark hebben de rol om de bestuurders van het programma te adviseren en scherp te houden om de belangen van inwoners zorgvuldig mee te wegen.
Getekende figuren rondom een tafel in het projectgebied.jpg

Zij schuiven dan ook een aantal keren per jaar aan bij het overleg van de stuurgroep en kunnen onderwerpen op de agenda zetten die zij willen bespreken met de bestuurders. Daarnaast zijn zij nauw betrokken bij het participatieproces en geven gevraagd en ongevraagd advies. De wijk- en dorpsraden fungeren als spreekbuis voor de inwoners van de dorpen Eerbeek en Loenen.