Programma

Met het programma Eerbeek-Loenen 2030 werken provincie Gelderland, gemeente Brummen en de industriekring Eerbeek_Loenen (IKEL) samen. We verbeteren het evenwicht tussen de leefbaarheid en het vestigingsklimaat maar werken ook aan verduurzaming van de papier-/kartonindustrie.

Na bijna 400 jaar is de (papier)industrie niet meer weg te denken uit de dorpen Eerbeek en Loenen. De industrie en de dorpen zijn met elkaar vergroeid, hebben elkaar nodig. 

Met het programma Eerbeek-Loenen 2030 willen de samenwerkende partijen: gemeente Brummen, industriekring Eerbeek Loenen (IKEL) en provincie Gelderland zorgen voor een toekomstbestendig Eerbeek en Loenen. 

De gezamenlijke wens is om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de (papier)industrie in de regio te behouden. Daarnaast delen de dorpen en de industrie de ambitie en zien zij de noodzaak om een stap te maken met energietransitie. Kansen die dit met zich meebrengt, zullen zich vertalen in een schoner milieu, innovatie en verbeterde concurrentiepositie voor bedrijven.

In het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden concrete plannen uitgewerkt binnen thema’s als leefbaarheid, vestigingsklimaat en de energietransitie.