Tracé 5

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren en loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek, Loenen en Dieren

Het deelproject Tracé 5 gaat over de volgende wegen en/of wegonderdelen:

  • De Harderwijkerweg vanaf het kruispunt met de Boshoffweg – Veldkantweg tot aan de rotonde met de Eerbeekseweg;
  • De Eerbeekseweg;
  • De Beekbergerweg;
  • De Loenenseweg vanaf de Beekbergerweg tot en met de aansluiting van de A50 (Immenberg).

Doelstellingen

  • In 2022 afronden maatregelen in het kader van het in 2021 gestarte regulier onderhoud
  • Verkennen aanvullende maatregelen voor verbetering leefbaarheid

Verkeerscirculatieplan

De delen van tracé 5 op grondgebied van de gemeente Brummen maken onderdeel uit van het Verkeercirculatieplan Eerbeek (VCP). 

Planning

Kijk hier voor de meest actuele planning.

Wegwerkzaamheden aan de N786 

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren en loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek, Loenen en Dieren. In 2021 startte provincie Gelderland met het regulier onderhoud aan de N786 . In 2022 worden de laatste onderdelen van dit onderhoud afgerond. Voor een actueel overzicht van de geplande werkzaamheden, bekijk de projectwebsite van de provincie Gelderland N786: Apeldoorn - Dieren. 

Zie ook