Aanpak

We stelden een projectenboek samen met daarin de projecten die om een gezamenlijke aanpak vragen. De projecten zitten niet allemaal in dezelfde projectfase. Projecten die nieuw zijn, starten in de verkenningsfase. In deze fase wordt de inhoud en haalbaarheid op hoofdlijnen onderzocht.
Spoorweg Eerbeek

Als de haalbaarheid aannemelijk is, en partijen willen gezamenlijk door, dan start voor dat project de planuitwerkingsfase. De opgave is dan helder, het proces van rekenen en tekenen wordt gestart. Als ook deze fase positief wordt afgesloten, start de realisatiefase en wordt het project uitgevoerd.

De projecten uit het projectenboek zitten in de verkenningsfase of de planuitwerkingsfase. Het is mogelijk om tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid nieuwe projecten toe te voegen aan het projectenboek. Deze nieuwe projecten moeten wel een bijdrage leveren aan de pijlers leefbaarheid, vestigingsklimaat en/of energietransitie.

Schematische weergave verkenningsfase 

Schematische weergave Planuitwerkingsfase

Overeenkomst

Bij iedere stap wordt duidelijker of en hoe het project uitgevoerd kan worden. Is voldoende zeker dat het project uitgevoerd kan worden, dan sluiten we de projectfase af met een overeenkomst tussen de partijen die de volgende stap in het proces met elkaar aan gaan. Zij maken in de overeenkomst dan onder andere afspraken over de aanpak, rollen en verantwoordelijkheden, financiering en samenwerking. De verkenningsfase wordt afgesloten met een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de planuitwerkingsfase wordt afgesloten met een Realisatieovereenkomst (ROK).

Stappen om een project te realiseren

Het realiseren van een project verloopt stapsgewijs. Voor de projecten uit het projectenboek doorlopen we de volgende 5 fasen:

  1. pré-verkenning,
  2. verkenning,
  3. planuitwerking,
  4. realisatie en,
  5. exploitatie en beheer.

Iedere stap in het proces is een GO of NO GO moment. Als blijkt dat een stap niet positief wordt afgesloten, volgt er geen verdere uitwerking meer. Besluiten de partners om door te gaan naar de volgende fase, dan borgen zijn de afspraken in een overeenkomst. Net als het project zelf worden de onderlinge afspraken tussen partners steeds concreter.