Projecten

Eerbeek-Loenen 2030 bestaat uit verschillende projecten. De projecten leveren ieder hun eigen bijdrage aan de doelstellingen van het programma Eerbeek-Loenen 2030, te weten vestigingsklimaat, energietransitie en leefbaarheid.

Alle projecten doorlopen dezelfde processtappen: de (pré)verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. De duur van deze processtappen verschilt per project. De projecten volgen dus een eigen, zelfstandig proces. Wel vindt er continue afstemming tussen de projecten plaats, zodat de projecten goed op elkaar aan blijven sluiten.

In de communicatie- en participatiekalender is, voor de projecten die vooroplopen, aangegeven welke processtappen we de komende tijd gaan zetten. Daarbij is ook aangegeven hoe we u over deze stappen informeren en hoe u inbreng kunt leveren.

Overzichtskaart

Bekijk het overzicht van de doelstellingen per project en de samenhang tussen projecten.

Bekijk de overzichtskaart van alle projecten.