Projecten

Eerbeek-Loenen 2030 bestaat uit verschillende projecten. Elke project levert een eigen bijdrage aan de doelstellingen van het programma Eerbeek-Loenen 2030, te weten vestigingsklimaat, energietransitie en leefbaarheid.

Alle projecten doorlopen dezelfde processtappen: de (pré)verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase. De duur van deze processtappen verschilt per project. De projecten volgen dus een eigen, zelfstandig proces. Wel vindt er continue afstemming tussen de projecten plaats, zodat de projecten goed op elkaar aan blijven sluiten.

Overzichtskaart

Bekijk het overzicht van de doelstellingen per project en de samenhang tussen projecten.

Bekijk de overzichtskaart van alle projecten.