Fietsinfrastructuur Eerbeek-Zuid

Een veilige fietsinfrastructuur is in Eerbeek al jarenlang een belangrijk gespreksonderwerp.
Fietsinfrastructuur Eerbeek-Zuid

Samen met de omgeving, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en eventuele andere belangenvertegenwoordigers startten we in 2020 een verkenning naar concrete maatregelen voor het verbeteren van de fietsveiligheid.

Doelstellingen

Een veilige infrastructuur voor fietsers tussen Eerbeek-Zuid en Eerbeek centrum en vice versa.

Voorgeschiedenis

Oorspronkelijk bevatte het bestemmingsplan Eerbeek een voorwaardelijke verplichting voor de realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Loubergweg/Coldenhovenseweg. Na vernietiging van een deel het bestemmingsplan door de Raad van State, is besloten een nieuwe ruimtelijke planprocedure op te starten voor de realisatie van het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Er wordt nu gewerkt aan een provinciaal inpassingsplan. Een provinciaal inpassingplan is een bestemmingsplan van de provincie. Op basis van nieuwe inzichten bij het nieuwe plan, wordt de verplichting om een vrijliggend fietspad langs de Loubergweg/Coldenhovenseweg te realiseren niet meer opgenomen. Dat betekent niet dat we het doel van een veilige infrastructuur voor fietsers loslaten.

Het resultaat uit de verkenning in 2020 is een belangrijke basis geweest voor de knelpunteninventarisatie van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek. Oplossingsrichtingen voor de fietsinfrastructuur zijn straks onderdeel van het Verkeerscirculatieplan.