Tracé 3

Voor verbetering van tracé 3 kijken we niet alleen naar een (her)inrichting van de weg. We kijken ook naar veranderingen of verbeteringen die de bedrijven zelf op hun terrein of in hun logistieke processen kunnen doorvoeren.

Het deelproject Tracé 3 gaat over de volgende wegen en/of wegonderdelen:

  • De Loubergweg vanaf de VSM-spoorwegovergang tot aan de Coldenhovenseweg;
  • De Coldenhovenseweg;
  • De Harderwijkerweg vanaf de rotonde bij de Coldenhovenseweg t/m het kruispunt met de Boshoffweg – Veldkantweg.

Verkeerscirculatieplan

Tracé 3 maakt onderdeel uit van het Verkeercirculatieplan Eerbeek (VCP). 

Planning

Kijk hier voor de meest actuele planning.

 

Zie ook