Truckparking

Vooral binnen de bebouwde kom van Eerbeek staan bijna dagelijks vrachtwagens op de weg opgesteld voordat zij het terrein van de bedrijven op mogen om te laden of te lossen.
Truckparking

Ook komt het vaak voor dat transporteurs na het sluiten van de poort arriveren en moeten overnachten in Eerbeek. Voor deze situaties is nu nog geen structurele oplossing. 

Binnen het project Wegennet zoeken we naar een oplossing voor deze problematiek. De problematiek van het vrachtverkeer hangt samen met de ingrepen die nodig zijn in het wegennet in met name Eerbeek en de hoofdfietsstructuur in Eerbeek.

Wachtende vrachtwagens op de openbare weg zien we vooral rond de grotere fabrieken op de Coldenhovenseweg en Harderwijkerweg. Hier vindt dagelijks veel in- en uitgaand transport plaats. Vrachtwagenchauffeurs gebruiken de openbare weg nu om te wachten totdat ze bij de fabrieken kunnen laden of lossen. Omdat de fabrieken verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige afhandeling van het vrachtverkeer, hebben zij de taak om de vrachtwagens zoveel mogelijk van de openbare weg af te krijgen. Samen met de fabrieken wordt gekeken naar welke maatregelen er mogelijk zijn. Maatregelen die bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid, de doorstroming van het verkeer en de veiligheid voor andere weggebruikers op de openbare weg. 

Oplossingen op eigen terrein 

Een aantal fabrieken dat beschikt over voldoende ruimte op eigen terrein onderzoekt de mogelijkheid om inkomende vrachtwagens op eigen terrein op te vangen. Dan gaat het om aanpassingen op het terrein zoals het verplaatsen van de personeels-/bezoekersparkeerplaats, het creëren van extra opstelplekken of het plaatsen van een extra weegbrug. Ook zijn er ideeën over het invoeren of aanpassen van tijdsloten voor vrachtwagens.

Niet alle bedrijven beschikken over voldoende ruimte op eigen terrein voor de opvang van vrachtwagens. Vandaar dat er ook samen met andere bedrijven wordt gekeken of tijdelijke opvang van vrachtwagens op hun terrein mogelijk is. 

 

Aanpassing bebording

De Coldenhovenseweg en Loubergweg heeft ook veel te maken met vrachtwagenchauffeurs die zoekende zijn naar het juiste adres of bij het verkeerde bedrijf het terrein op rijden. Dit levert onnodige rij- en keerbewegingen op. 

Het idee is om voor de Coldenhovenseweg en Loubergweg de bebording naar de bedrijventerreinen aan te passen. Door te kiezen voor een uniforme en duidelijk herkenbare stijl voor de bebording, is het de verwachting dat dit de vindbaarheid van de terreinen verbetert. Het idee voor het bebordingsplan werken de bedrijven momenteel verder uit.

Wat gebeurt er nog meer?

Naast de initiatieven van de bedrijven is er ook focus op het aanpassen van het wegennet in Eerbeek-Loenen. Met als doel de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. We staan voor de keuze welke wegen aangewezen moeten worden als gebiedsontsluitingsweg (GOW) of als erftoegangsweg (ETW) en welke maximum snelheden daar bij horen. De keuze bepaalt vervolgens de bijpassende weginrichting. Deze stappen maken onderdeel uit van de Koersnota Wegennet. Het proces van de koersnota kent een eigen planning.