Deelproject zon-op-daken

In Eerbeek en Loenen zijn veel bedrijven met een groot dakoppervlak dat geschikt is voor zonne-energie. We moedigen bedrijven binnen de industriekern Eerbeek Loenen aan om zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen te leggen.

Een adviseur heeft daarom afgelopen jaar bedrijven geadviseerd over de mogelijkheden en geholpen bij het aanvragen van een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Meerdere bedrijven in Eerbeek en Loenen hebben inmiddels de subsidiebeschikking binnen.

Mooie resultaten

  • Op het dak van DS Smith in Eerbeek worden deze zomer zonenpanelen geplaatst. Er worden ongeveer 7.200 zonnepanelen geplaatst die goed zijn voor 2,3 MWp. Voor Gelderland wordt dit het grootste dakoppervlak met zonnepanelen.
  • Het dak van Thomassen transport in Loenen wordt zomer 2020 ook voorzien van zonnepanelen (1 MWp). Dit is het grootste dak dat coöperatief (lokaal) is gefinancierd. Een mooi resultaat, waarbij ook omwonenden kunnen meeprofiteren.
  • Vrijwel alle bedrijfsdaken op bedrijventerrein Kieveen in Loenen zijn of worden voorzien van zonnepanelen.

Verschillende toepassingen zonne-energie

Er zijn al veel panelen geplaatst en dat zal de komende periode alleen nog maar toenemen als meer projecten worden opgeleverd. De aanpak verschilt sterk per bedrijf. Het ene bedrijf verhuurt het dak aan een andere organisatie die daar zonnepanelen op plaatst, het andere bedrijf benut de opgewekte zonne-energie juist om zelf te verduurzamen.

Bedrijven in Eerbeek en Loenen Aantal bedrijvenTotale oppervlakte zonnepanelenOpgewekte energie
Bedrijven die zonnepanelen op het dak hebben geplaatst1 0,06 MWp
Bedrijven die de subsidiebeschikking hebben ontvange7 6,8 MWp
Bedrijven in Eerbeek en Loenen
Bedrijven die zonnepanelen op het dak hebben geplaatst
 Aantal bedrijven
1
Totale oppervlakte zonnepanelen
 
Opgewekte energie
0,06 MWp
Bedrijven in Eerbeek en Loenen
Bedrijven die de subsidiebeschikking hebben ontvange
 Aantal bedrijven
7
Totale oppervlakte zonnepanelen
 
Opgewekte energie
6,8 MWp

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een Rijkssubsidie. In het voorjaar van 2020 was de laatste openstellingsronde voor het aanvragen van subsidie van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Najaar 2020 gaat de SDE+ over in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Binnen deze regeling kan voor verschillende technieken om CO2 te besparen, subsidie worden aangevraagd. Het is mogelijk om voor zonne-energie subsidie aan te vragen. De exacte voorwaarden en regels voor deze subsidie zijn nog niet gepubliceerd, maar komen in grote lijnen overeen met de SDE+.