Vragen aan u, geef uw mening!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL betrekken u graag bij de verdere uitwerking van de projecten.

Naast dat we van u graag horen wat er speelt of wat we op voorhand mee moeten nemen, hebben we ook vragen aan u.

Vraag aan u

Het project Energietransitie bestaat uit 4 deelprojecten:

  • Elektrificatie
  • (Ultra)diepe geothermie
  • Zon op daken
  • Restwarmte

Voor deze projecten speelt de papier-/kartonindustrie een grote rol. Voor ‘zon op daken’ en ‘restwarmte’ leveren zij de randvoorwaarden voor duurzaam gebruik van energie. Elektrificatie en (ultra)diepe geothermie zijn gericht op het verduurzamen en daarmee CO2-reductie van de industrie zelf. Ook binnen deze projecten kijken we of andere projecten en initiatieven mee kunnen liften op deze ontwikkelingen.

  • Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om het dakoppervlak van uw bedrijf te voorzien van zonnepanelen? Laat het ons weten. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en de subsidieregeling.
  • Ziet u kansen, of kent u projecten die mogelijk gebruik zouden willen maken van restwarmte als duurzame energiebron? Laat het ons weten!

Via het reactieformulier kunt u uw reactie naar ons sturen. Geeft u uw reactie liever telefonisch door? Of wilt u (evt. met een grotere groep) met ons in gesprek via beeldbellen? Dan kunt u dat aangeven op het reactieformulier. Wij nemen dan contact met u op.