Deelproject Restwarmte

Voor het productieproces binnen de papierindustrie is veel warmte nodig. De restwarmte die overblijft, verdwijnt nu via de schoorstenen naar buiten. We onderzoeken of de restwarmte die nu verdwijn, nuttig kan worden gebruikt.

Hierbij wordt gedacht aan het gebruik van de restwarmte in een warmtenet voor de dorpen Eerbeek en Loenen, of hergebruik van de warmte in de papierfabriek.

Papierfabrieken in Eerbeek en Loenen kunnen restwarmte, die nu nog niet benut wordt, mogelijk duurzaam inzetten in bijvoorbeeld een warmtenet voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Een mooi voorbeeld is zwembad Coldenhove. Dit zwembad wordt verwarmd door de restwarmte van papierfabriek Neenah Coldenhove.

Of het in alle situaties mogelijk is om de restwarmte te benutten, is nog niet duidelijk. We laten daarom onderzoek uitvoeren. Met name de temperatuur van de restwarmte, de afstand die moet worden afgelegd naar een geschikte bestemming in combinatie met de benodigde leidingen en aansluitpunten, bepalen of het benutten van restwarmte (financieel) haalbaar is.

We verwachten dat de resultaten van het onderzoek in april 2021 beschikbaar zijn.