Deelproject Elektrificatie

Uit de eerste verkenning naar mogelijke duurzame energiebronnen blijkt dat op de korte termijn elektrificatie de meest kansrijke optie is. De technische aanpassingen in de fabriek die daarvoor nodig zijn, kunnen vóór 2030 gedaan worden.

Een voordeel van het gebruik van elektriciteit is dat er minder stikstof uitstoot is.

De papierfabrieken DS Smith, Mayr-Melnhof, Neenah Coldenhoven en Smart Packaging Solutions zijn geïnteresseerd om de mogelijkheden voor elektrificatie verder te verkennen. Voor het productieproces is een zeer grote hoeveelheid elektriciteit nodig. Samen met de netwerkbeheerder brengen we in kaart of het ondergrondse netwerk deze vraag naar elektriciteit aan kan. Het verzwaren van het bestaande netwerk is waarschijnlijk nodig.

We onderzoeken daarnaast hoe kansrijk het is om gezamenlijk te investeren in een nieuwe warmtekrachtcentrale (WKC) om zelf elektriciteit op te wekken. Verder wordt onderzocht hoe kansrijk een biohub bij Industriewater Eerbeek (IWE) is. Bij een biohub wordt de bio-energie uit de regio verzameld en verwerkt. Op dit moment gebruikt DS Smith al het biogas dat geproduceerd wordt bij IWE. Dit vergroot de mogelijkheid voor bio-energie, omdat installaties en leidingen al aanwezig zijn.

Planning

In de stuurgroep van 20 april 2020 is afgesproken dat een business case en realisatieplan zal worden opgesteld. Hiermee verwachten we voor het einde van 2020 inzicht te hebben in de haalbaarheid en een stappenplan gericht op realisatie van elektrificatie van de papierindustrie.