Deelproject (ultradiepe) Geothermie

Geothermie of aardwarmte is warmte uit diepere lagen van de aardbodem. Op sommige plaatsen is de bodem geschikt om deze aardwarmte uit de grond te halen en te benutten voor bijvoorbeeld het verwarmen van gebouwen of voor productieprocessen.

Of een plaats geschikt is, hangt sterk af van de bodemopbouw, de beschikbaarheid en temperatuur van het water in de diepere lagen.

Aardwarmte is van groot belang voor de energietransitie in Nederland. We bedoelen met energietransitie de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig duurzame energie. Onder regie van het Rijk worden in Nederland daarom onderzoeken voorbereid (programma SCAN) om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om aardwarmte te benutten. Lees meer over het Rijks-programma SCAN.

(ultradiepe) Geothermie kan voor de papierfabrieken een duurzame energiebron zijn. Om vooruitlopend op de resultaten van SCAN vast inzicht te krijgen of de ondergrond in Eerbeek en Loenen geschikt is, zijn bestaande gegevens van de ondergrond opnieuw bekeken.

De eerste resultaten laten zien:

  • Ondiepe geothermie op een diepte van ongeveer 900 meter lijkt aanwezig. Het te winnen water heeft een temperatuur van circa 35°C - 40°C nodig.
  • Diepe geothermie (1.500-4.000 meter diep) is niet kansrijk door het ontbreken van geschikte aardlagen.
  • Ultradiepe geothermie (> 4.000 meter diep): kansrijkheid is nog onduidelijk. Om meer zicht te krijgen op de aanwezigheid van ultra diepe geothermie in de regio Eerbeek en Loenen zal het SCAN onderzoek afgewacht moeten worden.

Ondiepe Geothermie is voor de papierfabrieken niet geschikt als alternatieve energiebron. Wel kan ondiepe geothermie interessant zijn voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. De gemeenten Brummen en Apeldoorn nemen de beschikbare informatie mee in de warmtevisies.

Lees meer op hoewerktaardwarmte voor meer informatie over geothermie/aardwarmte.

Wat is geothermie?

Geothermie of aardwarmte is warmte uit diepere lagen van de aardbodem.

In de aardbodem zit water opgeslagen in gesteentelagen. Hoe dieper je de aarde in gaat, hoe warmer het water wordt. Het warme water kan omhoog gehaald worden. De warmte van het water kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld verwarming van gebouwen. Vervolgens gaat het afgekoelde water weer de aardbodem in.