Voorgeschiedenis

In maart 2015 stelde de Gemeenteraad van Brummen de nota ‘Ruimte voor Eerbeek’ vast. Daarin is aangegeven hoe de ambities voor de toekomst met elkaar samenhangen en hoe ze kunnen worden waargemaakt.

Onderwerpen uit het programma zijn:

  • woningbouw,
  • scholenbouw,
  • centrumontwikkeling,
  • leefbaarheid,
  • duurzaamheid in Eerbeek.

Een aantal onderdelen/ontwikkellocaties uit het masterplan Eerbeek Centrum en Eerbeekse beek hebben een sterke relatie met de papierindustrie en de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030. Ook wordt een aantal onderdelen uit het masterplan verder verkend binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Dit geldt voor de volgende gebieden:

  • Stationsomgeving,
  • Spoorzone,
  • Kerstenterrein
  • Kloosterstraat.

Eind 2018 en begin 2019 brachten inwoners, ondernemers, belangengroepen, mogelijke investeerders en andere stakeholders wensen en ideeën naar voren over de inrichting van het centrum. Ook heeft een groot aantal belangstellenden meegedacht tijdens de ontwerpsessies.