Wat is Eerbeek Loenen 2030

De industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), gemeente Brummen en Provincie Gelderland hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben deze partijen de wens om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de (papier)industrie in de regio te ontwikkelen.
Wat is Eerbeek Loenen 2030

Daarnaast delen de dorpen en de industrie de ambitie om het milieu minder te belasten en binnen 30 jaar energie neutraal te zijn. We moeten veel doen om de leefbaarheid te verbeteren, de industrie te behouden en bij te dragen aan een beter milieu.

Papiermolens zijn nu grote bedrijven

Al 400 jaar geleden vestigden de eerste bedrijven zich op de rand van de Veluwe. Schoon, stromend water en voldoende hout maakte de omgeving van Eerbeek en Loenen een interessante locatie voor de eerste papiermolens. Inmiddels is er veel veranderd. De papiermolens zijn uitgegroeid tot grote (internationale) bedrijven en hebben een aantrekkende werking gehad op de vestiging van andere bedrijven.

De dorpen zijn ook gegroeid. Zeker in Eerbeek zijn dorp en industrie nog steeds sterk met elkaar verbonden. De dorpen en de industrie hebben elkaar nodig maar de verwevenheid levert ook lastige situaties op als het gaat om leefbaarheid. Daarom zijn er nu een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, grotere leefbaarheid in het dorp en terugbrengen van het energieverbruik. De haalbaarheid van de projecten wordt de komende tijd binnen het project Eerbeek-Loenen 2030 verder verkend.