Nieuws

Vervanging Persmachine Mayr-Melnhof

Vervanging Persmachine Mayr-Melnhof

12-4-2021

Veel reacties op interactieve kaart Verkeerscirculatieplan Eerbeek

Binnen het project Wegennet werken we aan het “Verkeerscirculatieplan Eerbeek”.

11-3-2021

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek definitief

De reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Logistiek Centrum Eerbeek is door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

11-3-2021

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mayr-Melnhof definitief

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de reactienota op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld.

11-3-2021

Samenhang projecten Eerbeek-Loenen 2030

Projectenpuzzel

18-2-2021

Foto Burgersterrein

Concept alternatievenonderzoek locatie Logistiek Centrum Eerbeek

Voor het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt onderzocht of er naast het voormalig Burgersterrein andere geschikte locaties zijn.

18-2-2021

Foto Kollergang Eerbeek

Overzicht onderzoeken Logistiek Centrum Eerbeek

De locaties die uit het alternatievenonderzoek naar voren komen als realistische optie, worden verder onderzocht in het Milieueffectrapport

16-2-2021

Foto verkeersbord papierfabriek Mayr Melnhof

Eerste resultaten alternatievenonderzoek verkeerssituatie Mayr-Melnhof

De alternatieven voor een verbeterde ontsluiting van vrachtverkeer rondom Mayr-Melnhof op hoofdlijnen beoordeeld.

1-2-2021

Foto papierfabriek Mayr Melnhof

Overzicht onderzoeken bestemming Mayr-Melnhof

De alternatieve onsluitingsroutes uit het alternatievenonderzoek.

1-2-2021

Foto Burgersterrein

Vooraankondiging: Eerste resultaten alternatievenonderzoek locatie Logistiek Centrum Eerbeek

Vooraankondiging: Eerste resultaten alternatievenonderzoek locatie Logistiek Centrum Eerbeek

1-2-2021