Wachtende vrachtwagens op de openbare weg

Eén van de knelpunten binnen het wegennet van Eerbeek gaat over wachtende vrachtwagens op de openbare weg.
Wachtende vrachtwagens op de openbare weg
Gepubliceerd op: 21-juli-2022

Wachtende vrachtwagens op de openbare weg kunnen gevaarlijke verkeerssituaties opleveren voor andere weggebruikers. Ook zorgen de vrachtwagens ervoor dat verkeer minder makkelijk kan doorrijden. Samen met de papier- en kartonfabrieken zoeken we naar oplossingen.

Wachtende vrachtwagens op de openbare weg zien we vooral rond de grotere fabrieken op de Coldenhovenseweg en Harderwijkerweg. Hier vindt dagelijks veel in- en uitgaand transport plaats. Vrachtwagenchauffeurs gebruiken de openbare weg nu om te wachten totdat ze bij de fabrieken kunnen laden of lossen. Omdat de fabrieken verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige afhandeling van het vrachtverkeer, hebben zij de taak om de vrachtwagens zoveel mogelijk van de openbare weg af te krijgen. In de afgelopen maanden is samen met de fabrieken gekeken naar welke maatregelen zij kunnen treffen om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid op de openbare weg. 

Oplossingen op eigen terrein 

Een aantal fabrieken dat beschikt over voldoende ruimte op eigen terrein onderzoekt de mogelijkheid om inkomende vrachtwagens op eigen terrein op te vangen. Dan gaat het om aanpassingen op het terrein zoals het verplaatsen van de personeels-/bezoekersparkeerplaats, het creëren van extra opstelplekken of het plaatsen van een extra weegbrug. Ook zijn er ideeën over het invoeren of aanpassen van tijdsloten voor vrachtwagens.

Niet alle bedrijven beschikken over voldoende ruimte op eigen terrein voor de opvang van vrachtwagens. Vandaar dat er ook samen met andere bedrijven wordt gekeken of tijdelijke opvang van vrachtwagens op hun terrein mogelijk is. 

Aanpassing bebording

De Coldenhovenseweg en Loubergweg heeft ook veel te maken met vrachtwagenchauffeurs die zoekende zijn naar het juiste adres of bij het verkeerde bedrijf het terrein op rijden. Dit levert onnodige rij- en keerbewegingen op. 

Het idee is om voor de Coldenhovenseweg en Loubergweg de bebording naar de bedrijventerreinen aan te passen. Door te kiezen voor een uniforme en duidelijk herkenbare stijl voor de bebording, is het de verwachting dat dit de vindbaarheid van de terreinen verbetert. Het idee voor het bebordingsplan werken de bedrijven de komende maanden verder uit.

Wat gebeurt er nog meer?

Naast de initiatieven van de bedrijven is er ook focus op het aanpassen van het wegennet in Eerbeek-Loenen. Met als doel de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. We staan voor de keuze welke wegen aangewezen moeten worden als gebiedsontsluitingsweg (GOW) of als erftoegangsweg (ETW) en welke maximum snelheden daar bij horen. De keuze bepaalt vervolgens de bijpassende weginrichting. Deze stappen maken onderdeel uit van de Koersnota Wegennet. Het proces van de koersnota kent een eigen planning