Nieuws

Participatie (betrokkenheid inwoners)

De komende maanden nemen wij voor de drie genoemde projecten eerst contact op met de direct omwonenden en aangrenzende bedrijven.

3-2-2020

Verkeerssituatie DS Smith De Hoop

Bij de ingang van DS Smith de Hoop aan de Harderwijkerweg kan dit op werkdagen leiden tot verkeersonveilige situaties.

30-1-2020

Eerbeek Loenen 2030 onderdeel van Regiodeal

De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied.

30-1-2020

Mayr Melnhof

De Raad van State (RvS) heeft binnen het bestemmingsplan Eerbeek een aantal planonderdelen vernietigd.

28-1-2020

Bedrijventerrein Kieveen

Gemeente Apeldoorn onderzoekt de haalbaarheid om bedrijventerrein Kieveen in Loenen met 4 hectare uit te breiden.

28-1-2020

Wegennet

Verkeersonderzoek naar aanleiding van de onregelmatigheden in het verkeersmodel.

28-1-2020

Logistiek Centrum Eerbeek (Burgersterrein)

De realisatie van een logistiek centrum in Eerbeek levert een belangrijke bijdrage aan een sterk vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

28-1-2020

Ontwikkelingen bedrijventerrein Kieveen

Gemeente Apeldoorn onderzoekt of het haalbaar is om bedrijventerrein Kieveen in Loenen met 4 hectare uit te breiden.

27-11-2019

Zon op daken

Binnen Eerbeek-Loenen 2030 stimuleren we bedrijven met een groot dakoppervlak om zonnepanelen op hun daken te leggen.

27-11-2019

Masterplannen Centrum en Beek

Gemeente Brummen heeft de opgehaalde ideeën en wensen over inrichting van het centrum en de Eerbeekse Beek verwerkt in een aantal praatscena

27-11-2019