Nieuws

Kaartbeeld plangebied

Nieuwe weg naar Folding Boxboard Eerbeek langs ‘t Haagje.

Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen over de voorkeursvariant voor Folding Boxboard Eerbeek.

18-11-2021

Foto van pendelverkeer in Eerbeek.

Aanpak overlast pendelverkeer

De Industriekern Eerbeek Loenen pakt deze overlast op korte termijn aan.

18-11-2021

Kaartbeeld alternatieve locaties logistiek centrum Eerbeek

Locatiekeuze Logistiek Centrum Eerbeek uitgesteld

De Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 heeft aangegeven op dit moment geen advies uit te kunnen brengen over de locatiekeuze voor het LCE.

9-11-2021

Plangebied alternatieven Logistiek Centrum Eerbeek

Bijeenkomsten  keuze locatie Logistiek Centrum Eerbeek

26 en 27 oktober 2021 bijeenkomsten  keuze locatie Logistiek Centrum Eerbeek

14-10-2021

Terrein nabij Poelkampstraat

Inrichting Poelkampstraat en Volmolenweg

4 november inloopbijeenkomst over inrichting groenzone en geluidswand Poelkampstraat en Volmolenweg.

14-10-2021

Impressie bijeenkomst verkeerscirculatieplan

Bijeenkomsten Verkeerscirculatieplan Eerbeek

In september en oktober organiseerden we bijeenkomsten in het kader van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP).

14-10-2021

Kaartbeeld verkeersmodel

Verkeersmodel Eerbeek-Loenen

Het verkeersmodel is klaar om maatregelen en varianten in het wegennet door te rekenen.

14-10-2021

Bedrijventerrein Folding Boxboard B.V.

Voorkeurskeuze Folding Boxboard Eerbeek B.V.

Eind oktober verwachten we een besluit over de voorkeursroute en inrichting van het terrein.

14-10-2021

Ondertekening bestuursovereenkomst door gedeputeerde Markink en wethouder Van Burgsteden

Nieuwe ontwikkelingen

De afgelopen tijd is een aantal besluiten genomen dat te maken heeft met Eerbeek Loenen 2030

14-10-2021

Ondertekening bestuursovereenkomst door gedeputeerde Markink en wethouder van Burgsteden

Samenwerking met provincie bekrachtigd

De gemeente Brummen en de provincie Gelderland gaan de komende jaren samenwerken.

13-10-2021