Masterplan Eerbeek Centrum & Eerbeekse beek

Eerbeekse beek

We willen een vitaal centrum voor Eerbeek. En een beek met een grote belevingswaarde in de openbare ruimte. Dat doen we door een alomvattend plan (een zogenoemd masterplan) te maken met een duidelijke ontwikkelrichting. Als uitwerking van het bestemmingsplan Eerbeek. Een voorstel voor een ruimtelijke en functionele structuur. Inclusief regels voor de beeldkwaliteit. Met oplossingen voor locaties als het Kerstenterrein en het Elis Ligtleeplein (de stationsomgeving). Een inspiratie-, ontwikkel- en toetsingskader. Met ambities die we in ieder geval willen realiseren. En ambities voor de langere termijn. Bij het masterplan hoort dan ook een uitvoeringsprogramma waarin we voor de korte termijn (3 tot 5 jaar) ook voldoende geld hebben om het verder uit te werken en uit te voeren.