Visie Centrum Eerbeek en Eerbeekse beek

Eerbeekse beek

De gemeente Brummen werkt aan een vitaal centrum van Eerbeek. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het centrum. Het bestemmingsplan Eerbeek biedt voor het centrumgebied ruimte voor ontwikkeling. Marktpartijen maken hier al gebruik van en de eerste plannen zijn in uitvoering. Dat is goed voor het centrum!
Een aantal onderdelen uit de visie hebben een sterke relatie met het programma Eerbeek-Loenen 2030. Deze onderdelen, zoals het Kerstenterrein en stationsomgeving, worden daarom met alle partners Eerbeek-Loenen 2030 gezamenlijk verder uitgewerkt.

Om te komen tot een breed gedragen visie, moet het bestemmingsplan op onderdelen verder worden uitgewerkt. Met inrichtingsvoorstellen voor braakliggende terreinen en de openbare ruimte. Daarnaast spelen er zaken zoals veranderingen in het winkelaanbod. En de groeiende behoefte aan woningen. Uiteindelijk biedt de visie één oplossingsrichting voor deze vraagstukken.

Het ontwerp van de visie is gereed en ligt t/m 16 juli 2021 ter inzage. U kunt tijdens deze periode meedenken en reageren. Kijk voor meer op de website van de gemeente Brummen/ruimtevooreerbeek.

Het ontwerp van de visie is afgestemd op de projecten Logistiek Centrum Eerbeek (LCE), Mayr-Melnhof en Wegennet van Eerbeek-Loenen 2030. Deze afstemming zetten we de komende maanden voort. De gemeente Brummen streeft ernaar de visie in het najaar voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.