Vragen aan u, geef uw mening!

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en de IKEL betrekken u graag bij de verdere uitwerking van de projecten.

Naast dat we van u graag horen wat er speelt of wat we op voorhand mee moeten nemen, hebben we ook vragen aan u.

Vraag aan u

Met onze partners en verschillende belanghebbenden, zoals aanwonenden en weggebruikers, en overige belangstellenden, voeren we een inventarisatie uit naar de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het wegennet. Hierbij hebben we ook aandacht voor de knelpunten als gevolg van wachtende vrachtwagens.

  • Welke knelpunten ervaart u op of rond het tracé?
  • Wat moet verbeterd worden?
  • Wat wilt u behouden?
  • Welke ideeën/oplossingsrichtingen heeft u?

Via het reactieformulier kunt u uw reactie naar ons sturen. Geeft u uw reactie liever telefonisch door? Of wilt u (evt met een grotere groep) met ons in gesprek via beeld-bellen? Dan kunt u dat aangeven op het reactieformulier. Wij nemen dan contact met u op.