Planning

Bekijk de planning met betrekking tot het project Truckparking.

2020:

Zomer: startoverleg met de bedrijven (papierindustrie en breder) over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.