Voorgeschiedenis

Oorspronkelijk was het idee om met behulp van een landelijke subsidie (RIF) een groots consortium te bouwen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Een consortium is een tijdelijke vereniging, die speciaal is opgericht door een aantal partijen om een project uit te voeren. We wilden de RIF-subsidie inzetten om een ‘Paper Experience Centre’ op te richten. Een plek waar alles rondom papier, techniek, duurzaamheid, innovaties en opleiding samen kan komen. 

Tijdens de verkenningsfase van dit project bleek dat de naam ‘Paper Experience Centre’ de lading niet helemaal dekt. Meerdere bedrijven buiten de papierindustrie in Eerbeek en Loenen gaven namelijk aan dat zij graag mee doen. De werktitel van het vernieuwde project is daarom nu: Industrial Expercience Centre.

Na overleg met diverse partners is besloten de samenwerking kleiner te starten. Geen groot plan met vooraf veel subsidie, maar een goed plan dat klein begint en de komende jaren uit kan groeien. Het voordeel hiervan is dat wensen en aanpassingen snel doorgevoerd kunnen worden. Zo kan het Industrial Experience Centre ook echt een meerwaarde zijn voor de samenwerkende partijen. De samenwerking kan de komende jaren gaan groeien als consortium.