Kaders / uitgangspunten

We beginnen klein en vanuit bestaande initiatieven. We zetten niet iets nieuws neer wat al bestaat.

We betrekken bijvoorbeeld Human Factory in Apeldoorn (kennis en opleidingscentrum voor de papierindustrie); wat zouden zij vanuit hun huidige netwerk en fysieke plek in Apeldoorn in de opbouw kunnen betekenen?

Naast Human Factory betrekken we meer onderwijsinstelling. We betrekken ook leveranciers die kansen kunnen hebben in dit Industrial Experience Centre. Zij worden actief, vanuit hun bestaande netwerken, benaderd.