Reparatie bestemmingsplan Eerbeek

Reparatie bestemmingsplan Eerbeek
Reparatie bestemmingsplan Eerbeek

Op 11 september 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Eerbeek. Voor grote delen van het centrum van Eerbeek werden de bestemmingen en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden definitief. Een aantal onderdelen van het bestemmingsplan is vernietigd en moet gerepareerd, aangepast of verder uitgewerkt worden. Voor de projecten binnen Eerbeek-Loenen 2030 gaat het om de reparatie en aanpassing van de planonderdelen: Logistiek Centrum Eerbeek (Burgersterrein), bedrijfsbestemming Mayr-Melnhof en de effecten van grondwateronttrekking bij nieuwe ontwikkelingen.

De stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 streeft ernaar om voor het eind van 2019 te besluiten welke procedure gevolgd wordt om deze delen uit het bestemmingsplan te herstellen. Als reparatie van een planonderdeel veel langer duurt omdat aanvullende onderzoeken nodig zijn, werken we deze reparatie mogelijk in een apart plan uit.