Zon op daken

Het project ‘Grootschalige opwekking zonne-energie bedrijfsdaken’ richt zich op bedrijven binnen de Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL). Deze bedrijven kunnen advies krijgen over de mogelijkheden voor zonne-energie voor hun bedrijf.
Zon op daken

Zoals het verhuren van het dak aan een andere organisatie die daar zonnepanelen op plaatst, het leasen van zonnepanelen of het zelf benutten van de opgewekte zonne-energie.

Subsidie

In Eerbeek en Loenen zijn veel bedrijven met een groot dakoppervlak die geschikt zijn voor zonne-energie. Er bestaat een subsidieregeling (SDE+) die stimuleert om zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen te leggen. We moedigen bedrijven binnen de industriekern Eerbeek Loenen aan om gebruik te maken van deze subsidieregeling.

SDE+

Om ondernemers te interesseren is begin 2019 een ondernemersontbijt georganiseerd over de SDE+ subsidie. Daarnaast is er een presentatie gegeven in de algemene ledenvergadering van de IKEL. Bij de voorjaarsronde van de SDE+ subsidie in 2019 hebben twee bedrijven een subsidieaanvraag ingediend.

Los van dit project zijn er al verschillende bedrijven binnen Eerbeek en Loenen die zonnepanelen op hun bedrijfsgebouwen hebben geplaatst of een subsidiebeschikking hebben ontvangen.

In het voorjaar van 2019 dienden twee andere bedrijven een aanvraag in voor ongeveer 700 en 3.500 zonnepanelen. Deze subsidieaanvraag is toegekend en de panelen worden eind 2020 geplaatst. Een van de papierfabrieken plaatst begin volgend jaar 7.500 zonnepanelen op het dak.

Score op pijlers  (1 laag – 5 hoog)

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zetten zich in voor behoud van de papierindustrie. Daarbij hebben zij ook oog voor de effecten daarvan op de leefbaarheid. Samen hebben zij een aantal projecten geselecteerd die een forse bijdrage leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, een grotere leefbaarheid in het dorp en het verduurzamen van het energieverbruik. Ieder project binnen Eerbeek-Loenen 2030 draagt bij aan één of meerdere pijlers: economie, leefbaarheid en energie.

Project Zon op daken scoort als volgt op de drie pijlers:

  • Economie  2
  • Leefbaarheid 2
  • Energie 4