Vorm, functie en gebruik

Er zijn 3 pijlers voor een vlot en veilig verkeerssysteem: de vorm (inrichting), het gebruik en de functie van de wegen en fietsroutes.
Vorm, functie en gebruik

Er zijn 3 pijlers voor een vlot en veilig verkeerssysteem: de vorm (inrichting), het gebruik en de functie van de wegen en fietsroutes. Vrijwel iedere ongewenste verkeerssituatie op een weg of fietsroute is te herleiden naar een verschil tussen deze drie pijlers. Zo’n verschil gaat dan bijvoorbeeld om onveiligheid, onjuiste afwikkeling van verkeer of ongewenst verkeersgedrag.

Een verschil tussen de drie pijlers is bijvoorbeeld te zien bij een weg die als woonstraat is ingericht, maar waar veel doorgaand verkeer op rijdt. Op zo’n weg kunnen dan veiligheids- en leefbaarheidsproblemen spelen. Deze problemen kunnen opgelost worden door het doorgaande verkeer te stimuleren via een andere route te rijden. Of door de weg zo in te richten dat het doorgaande verkeer daar veilig kan rijden. Zo’n keuze voor een oplossing kan best wat consequenties hebben, ook andere wegen in de buurt.

Met het VCP richten we ons op de juiste balans van de vorm, het gebruik en de functie van de Eerbeekse wegen en fietsroutes. We willen de huidige én verwachte knelpunten in het verkeer aanpakken.