Proces

Met het VCP willen we graag alle verschillen op wegen en fietsroutes helder in beeld brengen. We stellen een visiekaart op met een indeling van het gehele Eerbeekse wegen- en fietsroutenetwerk, met onderscheid tussen lokale functies en hoofdfuncties.

We willen ieder verschil tussen de gewenste functie, de huidige vorm en het gebruik vertalen naar een maatregel om deze afwijking aan te pakken. Als er sprake is van een keuze tussen meerdere maatregelen, brengen we de mogelijke gevolgen in beeld. 

De 3 hoofdstappen van het proces:

  1. Inventarisatie: het in kaart brengen van alle verschillen, plus het inventariseren van alle knelpunten met input van de omgeving (zie ook de alinea ‘Participatie inspraak en besluitvorming’).
  2. Visiekaart: het opstellen van een samenhangende netwerkkaart. Hierop staat beschreven voor auto’s, vrachtverkeer, fietsers en OV waar de hoofdroutes liggen en waar juist niet. Deze kaart is leidend bij het bepalen van maatregelen. Verder stelt deze kaart de kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen in Eerbeek.
  3. Uitvoeringsagenda: het uitwerken van de maatregelen, en daarbij de aangedragen knelpunten aanpakken. In de Uitvoeringsagenda beschrijven we wat nodig is om de maatregelen uit te voeren en welke belanghebbenden er betrokken moeten worden bij de voorbereiding. Bij de oplossingsrichtingen maken we een planning en een schatting van de kosten.