Wat betekenen de landelijke stikstofregels

Wat betekenen de landelijke stikstofregels
Wat betekenen de landelijke stikstofregels

Nieuwe ontwikkelingen die zorgen voor extra stikstofbelasting in kwetsbare natuurgebieden kunnen op dit moment niet vergund worden. Grote wegen- en bouwprojecten liggen daardoor stil. We verwachten eind februari 2020 meer te weten over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de projecten in Eerbeek en Loenen.

In de buurt van Eerbeek en Loenen liggen 3 kwetsbare natuurgebieden waarvoor de strenge stikstofregels gelden: De Veluwe, Landgoederen Brummen (onder andere Empese- en Tondense heide) en de Rijntakken (IJssel). Op dit moment laten we berekenen of de projecten uit het programma Eerbeek-Loenen leiden tot een toename van stikstof en hoe groot die toename dan is. Voor de invoer van de berekeningen doen wij aannamen. Zo krijgen we (globaal) inzicht in de stikstofuitstoot en de mogelijke effecten op nabijgelegen natuurgebieden.

Verkenningen

We verwachten eind februari 2020 te weten of verkenningen van de verschillende projecten ongewijzigd door kunnen gaan, of dat een pas op de plaats gemaakt moet worden. Dit hangt onder meer af van de drukte bij adviesbureaus die de berekeningen voor stikstof uitvoeren. Het kan noodzakelijk zijn om te wachten met verdere uitwerking tot het landelijke/provinciale beleid en toetsingskaders zijn vastgesteld.

Vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en verlenen van vergunningen kan pas wanneer stikstofeffecten op natuur zijn uit te sluiten, of wanneer bij stikstoftoename wordt voldaan aan de dan geldende toetsingskaders.