Bouwstenen

Bouwstenen

Alle ideeën en wensen zijn verwerkt in 2 ‘Verkenningen’. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor het masterplan. In deze verkenningen staan de begrenzing van het projectgebied en een aantal uitgangspunten. Daarnaast is voor het centrum een fasering opgenomen. In een aantal gebieden kunnen (alvast) passende (markt)initiatieven worden ontwikkeld.

De 2 verkenningen verschillen erg van elkaar en zijn bedoeld als bouwstenen om uiteindelijk 1 oplossingsrichting voor de inrichting van het centrumgebied en de beek te maken. De verkenningen zijn eind 2019 gepubliceerd.