Kaders / uitgangspunten

Er zijn meerdere soorten maatregelen mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van verkeersregelaars, het maken van voorzieningen op de terreinen van de papierfabrieken of het vinden van een andere locatie voor een centrale vrachtwagenvoorziening.

Ook kijken we naar een aanpassing/optimalisatie van het transport, bijvoorbeeld door het verspreiden van transportbewegingen aan de hand van bloktijden.