Oud Eerbeek

Oud Eerbeek
Oud Eerbeek

In de wijk Oud Eerbeek is de verwevenheid tussen industrie en woonomgeving goed zichtbaar en merkbaar. De woningen in Oud Eerbeek liggen het dichtst tegen papierfabriek DS Smith aan. Uit de milieueffectrapportage bij het bestemmingsplan Eerbeek blijkt dat met name in deze wijk geur- en geluidhinder ervaren wordt. 

Verkenningsfase

Voor de wijk Oud Eerbeek onderzoeken we in de verkenningsfase welke maatregelen de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Bij deze verkenning betrekken we bewoners, woningeigenaren en industrie om kansrijke maatregelen in beeld te brengen. De eerste stap in het proces is het opstellen van een plan van aanpak en een planning.