Voorgeschiedenis

Op het ‘Burgersterrein’ waren voorheen een papierfabriek en een logistiek bedrijf gevestigd. Op dit moment ligt het terrein braak.

In maart 2018 stelde gemeente Brummen het bestemmingsplan Eerbeek vast. Hierin is de mogelijkheid voor de bouw van een logistiek centrum op het Burgersterrein opgenomen. In september 2019 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) het planonderdeel ‘Burgersterrein’, waarop het LCE was voorzien. De RvS gaf in de uitspraak aan dat het bestemmingsplan gerepareerd moet worden.

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is afgesproken dat provincie Gelderland de opdracht van de Raad van State om de bestemming te repareren, op zich neemt. Provincie Gelderland repareert de bestemming via een provinciaal inpassingsplan (PIP). Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van de provincie. In dit plan worden de kaders en randvoorwaarden voor de bouw van een logistiek centrum vastgelegd.

Zie ook