Planning

Het opstellen van een provinciaal inpassingsplan voor het LCE is de eerste stap om uiteindelijk een LCE te kunnen bouwen en in gebruik te nemen. Dit is een belangrijke en bepalende stap.

We bepalen hiermee de kaders en de speelruimte. Informatie uit de onderzoeken en inbreng vanuit de omgeving zijn hiervoor belangrijke bouwstenen.

In de kalender staan de belangrijkste communicatie- en participatiemomenten.  Echter, het gesprek met de omgeving is een doorlopend proces.

Resultaten onderzoeken MER (milieu en omgeving) september-oktober 20211) publiceren van onderzoeksresultaten
  2) in gesprek met de omgeving over onderzoeksresultaten en wensen voor de voorkeurslocatie
Keuze Voorkeurslocatienovember 2021Bestuurlijke keuze over de voorkeurslocatie . Onderzoeksresultaten MER, wensen uit de omgeving, financiering zijn belangrijke bouwstenen voor de keuze voorkeurslocatie
Uitwerken voorkeurslocatie naar voorkeursalternatiefnovember-december 2021 Start ‘reken- en teken-proces’ met de omgeving. De voorkeurslocatie wordt uitgewerkt tot het niveau van bestemmingen en voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om inrichting van het terrein, voorwaarden voor het gebouw en gebruik en eventueel te nemen maatregelen om overlast op de omgeving te verminderen.
Ontwerp provinciaal inpassingsplanMei 2022Het ontwerp-inpassingsplan wordt in mei formeel ter visie gelegd. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen.  
Resultaten onderzoeken MER (milieu en omgeving) 
 
september-oktober 2021
 
1) publiceren van onderzoeksresultaten
2) in gesprek met de omgeving over onderzoeksresultaten en wensen voor de voorkeurslocatie
Resultaten onderzoeken MER (milieu en omgeving) 
Keuze Voorkeurslocatie
september-oktober 2021
november 2021
1) publiceren van onderzoeksresultaten
Bestuurlijke keuze over de voorkeurslocatie . Onderzoeksresultaten MER, wensen uit de omgeving, financiering zijn belangrijke bouwstenen voor de keuze voorkeurslocatie
Resultaten onderzoeken MER (milieu en omgeving) 
Uitwerken voorkeurslocatie naar voorkeursalternatief
september-oktober 2021
november-december 2021 
1) publiceren van onderzoeksresultaten
Start ‘reken- en teken-proces’ met de omgeving. De voorkeurslocatie wordt uitgewerkt tot het niveau van bestemmingen en voorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om inrichting van het terrein, voorwaarden voor het gebouw en gebruik en eventueel te nemen maatregelen om overlast op de omgeving te verminderen.
Resultaten onderzoeken MER (milieu en omgeving) 
Ontwerp provinciaal inpassingsplan
september-oktober 2021
Mei 2022
1) publiceren van onderzoeksresultaten
Het ontwerp-inpassingsplan wordt in mei formeel ter visie gelegd. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen.