Doelstelling

We richten ons met het project op de realisatie van een logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken in Eerbeek.

De partners binnen Eerbeek-Loenen 2030 zien het LCE als een belangrijke ontwikkeling om de papier-/kartonfabrieken en de daaraan verbonden werkgelegenheid te behouden en tegelijkertijd de huidige balans tussen industrie en leefbaarheid te verbeteren.

Om op langere termijn gezond en concurrerend te blijven, moeten de papier-/kartonfabrieken in Eerbeek op eigen terrein kunnen groeien en hun processen kunnen vernieuwen. Tevens moeten deze processen schoner worden, door gebruik van schonere energiebronnen en minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Op dit moment zijn er veel (vracht)verkeersbewegingen tussen de fabrieken en tijdelijke, verspreid liggende, opslaglocaties. Door het bundelen van vervoersbewegingen van verschillende fabrieken naar een locatie in Eerbeek, verminderen we de afstand van de verkeersbewegingen en daarmee de uitstoot. Met de komst van het LCE ontstaat op de fabrieksterreinen ook ruimte voor veranderingen en mogelijkheid voor groei (binnen de bestaande vergunningen).