Beelden logistiek centra

Bij het ontwerp van het Logistiek Centrum Eerbeek zal veel aandacht zijn voor de ligging in de bebouwde kom, de context van papierhistorie, beken en Veluwe, het aanzicht en de inpassing in de omgeving.

Referenties meest voorkomende logistieke centra

Referentiebeelden voor Logistiek Centrum Eerbeek

Voor de gevel van het LCE wordt gedacht aan hout en/of beplanting. Dit kan per gevelkant variëren.