Doelstellingen

Het project Mayr Melnhof richt zich op de reparatie van het bestemmingsplan.

Het doel is om de bestaande vergunde productiecapaciteit vast te leggen in een passende bedrijfsbestemming. De bestemming wordt vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie. Noodzakelijke aanpassingen binnen het bedrijf en inrichting van de zone aan de Poelkampstraat met geluidsmuur worden meegenomen in het inpassingsplan. De belangrijkste, hiervoor benodigde vergunningen zullen gelijk oplopen met de procedure voor het inpassingsplan.

Het project heeft sterke raakvlakken met de visie voor het Centrum en de Beek en het project Wegennet. Er is aandacht voor goede afstemming en daar waar mogelijk zullen we samen oplopen.