Folding Boxboard Eerbeek (Mayr-Melnhof)

Sinds 1661 is aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek een papier-/kartonfabriek gevestigd.
Folding Boxboard Eerbeek (Mayr-Melnhof)

De afgelopen 30 jaar maakte de fabriek onderdeel uit van het Oostenrijkse bedrijf Mayr-Melnhof. Recent, juni 2021, is het bedrijf overgenomen door de huidige eigenaar Oaktree Capital Management. De fabriek in Eerbeek gaat nu verder onder de naam Folding Boxboard Eerbeek B.V.

De fabriek in Eerbeek produceert vouwkarton. Het vouwkarton wordt grotendeels gebruikt voor verpakking van levensmiddelen en geneesmiddelen. Denk aan de kartonnen doosjes voor thee, cornflakes en koekjes. Het karton wordt gebruikt voor levensmiddelen en moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Als grondstof wordt daarom gebruik gemaakt van houtpulp en niet van oud papier. In Eerbeek werken bij Folding Boxboard Eerbeek B.V. 200 mensen.

Inloopbijeenkomst 12 mei

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben wij informatie gedeeld en ook wensen en ideeën opgehaald. Onderstaand de posters die 12 mei tijdens de inloopbijeenkomst getoond werden.
Link naar de posters van de inloopbijeenkomst van 12 mei.

Voorkeursalternatief route en bedrijfsterrein

We werken al een tijd aan een betere inpassing van Folding Boxboard Eerbeek. Op verzoek van omwonenden kijken we daarbij ook naar de aanrijroute voor vrachtverkeer. In maart 2021 startten we met de MER-onderzoeken voor vijf alternatieve ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer. Rond de zomervakantie waren de onderzoeken klaar en deelden we de resultaten.De resultaten van alle milieuthema’s samen laten helaas geen duidelijke voorkeursroute zien.

Vervolgens zijn de vijf mogelijke routes verder uitgewerkt met aanvullende maatregelen. Ook zijn veel gesprekken met omwonenden gevoerd. Daarna is nogmaals gekeken of en in welke mate de verschillende routes bij kunnen dragen aan een betere balans tussen de woonomgeving en de fabriek.

Op 16 november 2021 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen over de voorkeursvariant voor Folding Boxboard Eerbeek. Besloten is om een route langs ’t Haagje (route E uit het MER) verder uit te werken. De keuze is het resultaat van een brede afweging. Naast de MER-resultaten zijn ook de mening van omwonenden, de kosten en de impact op de omgeving, zoals het gedwongen uitkopen van bewoners of bedrijven meegewogen.Route E langs ‘t Haagje scoorde niet het beste in het milieueffectonderzoek. Maar dit alternatief biedt wel ruimte om extra maatregelen te nemen om overlast te verminderen en een verkeersveilige oplossing te bieden.

De volgende stukken zijn beschikbaar:

De volledige MER-onderzoeken, presentaties en vraag- en antwoordlijst over de MER-onderzoeken vindt u op de pagina ‘Documenten’

Vervolgproces:

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de route langs ’t Haagje verder uit te werken. Hoe de weg er uit komt te zien, welke aanvullende maatregelen getroffen worden en hoe de inrichting rondom de nieuwe weg zal zijn is nog niet bepaald. De verdere uitwerking van de route doen we graag weer samen met de direct aanwonenden en andere geïnteresseerden.

We zijn gestart met de uitwerking van de route. De uitwerking is opgedeeld in twee stappen. Eerst richten we ons op de uitgangspunten die relevant zijn voor het in detail doorrekenen van de route, daarna volgt een gedetailleerdere uitwerking van het ontwerp.

Op 7 december organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de direct aanwonenden van de weg langs ’t Haagje en de Eerbeekse Beek. Doel van deze bijeenkomst was om uitganspunten te bepalen die belangrijk zijn voor de gedetailleerde MER-doorrekening van de route langs ’t Haagje. Het gaat dan om het bepalen van de ligging van de weg, wel of geen geluidswanden of aarden wal langs de route en de hoogte van een eventuele geluidswand. Het opnieuw doorrekenen van de route doen we om zicht te krijgen op de precieze effecten op milieu en omgeving na het treffen van aanvullende maatregelen.

  1. Eind januari / begin februari volgt een tweede bijeenkomst. In deze bijeenkomst werken we uitgangspunten voor de nieuwe weg uit tot een gedetailleerder ontwerp. Het gaat dan vooral om de inrichting van de groenzone, kruispunten, de beek en de omgeving van de weg.
  2. De eerste ideeën die we hebben voor de inrichting kunt u zien in onderstaand document. Deze afbeeldingen zijn ook besproken tijdens de bijeenkomst op 7 december.

Groenzone Poelkampstraat en Volmolenweg

Eind 2020 vroegen we aan de direct omwonenden om ideeën aan te dragen voor de inrichting van een groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat en Volmolenweg. Ongeveer 20 huishoudens hebben ideeën en wensen aangedragen voor de groenzone en geluidswand. We zien dat er een grote vraag is naar extra parkeermogelijkheden en opstelplaatsen voor huisvuilcontainers. Een grote voorkeur is uitgesproken voor een natuurrijke, groene zone met ook bloeiende planten. Daarnaast is er ook zorg over mogelijk ongewenst gebruik van de zone.

We hebben de ideeën samen met de verplichtingen die Folding Boxboard Eerbeek B.V. heeft, samengebracht in twee schetsen. Op 4 november hebben we deze twee inrichtingsschetsen besproken met de aanwonenden tijdens een inloopmiddag. De opgehaalde wensen en ideeën gebruiken we voor het maken van een definitief ontwerp.

Bent u benieuwd welke wensen en ideeën zijn aangedragen en welke twee ontwerpen nu voor liggen om op te reageren? Bekijk de onderstaande folders :

Lees meer