Op weg naar de Koersnota Wegennet

Deel 1 van de Koersnota Wegennet Eerbeek-Loenen is gereed in het najaar van 2022.
Op weg naar de Koersnota Wegennet
Gepubliceerd op: 19-juli-2022

De planning was om nog voor de zomer inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te raadplegen over het eerste deel van de Koersnota. In de praktijk blijkt dat het groot aantal onder-werpen en de samenhang daartussen ervoor zorgt dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldig uitwerking. De zomermaanden gebruiken we om hier verdere stappen in te zetten. 

De Koersnota Wegennet bestaat uit twee delen

Deel 1
In het eerste deel van de koersnota beschrijven we welke onderzoeken zijn uitgevoerd en welke aanpassingen in de loop van de jaren aan de infrastructuur zijn gedaan. Ook besteden we in deel 1 uitgebreid aandacht aan de verkeerskundige beschrijving van het gebied. We gaan onder andere in op de huidige situatie, ontwikkelingen in het gebied en knelpunten in het wegennet. Een belangrijk onderdeel van deel 1 is de zogenoemde netwerkvisie: welke wegen wijzen we aan als gebiedsontsluitingsweg (GOW) of als erftoegangsweg (ETW) en welke maximum snelheden horen daar bij?

Deel 2
Het tweede deel van de koersnota is het uitvoeringsprogramma waarin de maatregelen voor de regio zijn beschreven. Dit uitvoeringsprogramma stellen we samen op met betrokken overheden en belanghebbenden uit de regio. Daarbij kijken we ook of de maatregelen passen binnen de beschikbare financiële ruimte van het project. 

Reageren op de koersnota

De verwachting is dat deel 1 van de koersnota gereed is in het najaar van 2022. Dit is ook het moment dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om op de koersnota te reageren. Over hoe u kunt reageren informeren wij u na de zomervakantie.