Logistiek Centrum Eerbeek achter bedrijventerrein Kollergang

Na een zorgvuldige afweging kiest het College van Gedeputeerde Staten voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) achter bedrijventerrein Kollergang. De andere mogelijke locatie op het terrein van een camping valt daarmee af.
Logistiek Centrum Eerbeek achter bedrijventerrein Kollergang
Gepubliceerd op: 24-mei-2022

Na een zorgvuldige afweging kiest het College van Gedeputeerde Staten voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) achter bedrijventerrein Kollergang. De andere mogelijke locatie op het terrein van een camping valt daarmee af. Het nieuwe LCE moet zorgen voor efficiëntere opslag voor de papierfabrieken en zo de overlast in het dorp beperken. ‘We kiezen hiermee voor de locatie die het best aansluit bij de wens van inwoners en bedrijven.’ aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. 

Een gezamenlijk Logistiek Centrum 

Om hun toekomst in Eerbeek veilig te stellen willen de drie papierfabrieken DJP De Hoop, DS Smith Packaging en Folding Boxboard Eerbeek beter concurreren op de markt. Daarom gaan ze binnen hun bestaande vergunning de productie verhogen. Een gezamenlijk Logistiek Centrum zorgt ervoor dat het aantal vrachtbewegingen in de kern hierbij minder toeneemt. De drie fabrieken hebben momenteel verschillende opslaglocaties in en om Eerbeek heen. Daar rijden diesel vrachtwagens af en aan om producten op te slaan. Door de opslag van de fabrieken samen te voegen in één logistiek centrum wordt het pendeltransport efficiënter. 

Verduurzamen: een elektrische pendel

Daarbij heeft de provincie de voorwaarde gesteld dat het pendelverkeer van en naar het nieuwe LCE elektrisch moet worden. Dit zorgt in de kern van Eerbeek voor minder lawaai en fijnstof van vrachtwagens.

Het elektrisch vervoer is onderdeel van de plannen van de industrie om te verduurzamen. De papierindustrie is een grootverbruiker van gas en wil zoveel mogelijk overstappen op elektriciteit. Zo willen ze de stikstof en CO2 uitstoot verminderen. De provincie ondersteunt de industrie bij deze plannen.

Locatiekeus

Eerder dit jaar viel het Burgersterrein in het centrum van Eerbeek al af als mogelijke plek voor een nieuw LCE. De twee overgebleven locaties zijn de afgelopen tijd verder onderzocht op effecten op milieu en de omgeving. Daarnaast is ook gekeken naar hoe effectief de oplossing is op die plek, de kosten en reacties van omwonenden.

Brede afweging 

De afweging was niet makkelijk. Op de beoogde locatie ligt namelijk een oude bosgroeiplaats. Deze zijn beschermd in de Gelderse omgevingsverordening. De provincie kan hier bij botsende belangen van afwijken en op een andere plek herbeplanten. Daar wordt nu voor gekozen. Markink: ‘We hebben te maken met natuurbelangen, economische belangen en maatschappelijke belangen. Alles afwegende vinden we dit de beste locatie.’ Ruimtelijke keuzes zoals deze vragen om een afweging tussen soms tegenstrijdige belangen. ‘We hebben laatst berekend dat we 1,8 keer Gelderland nodig hebben om alle maatschappelijke wensen en knelpunten op te lossen. Dit is daar een voorbeeld van.’ 

Omdat het college voor dit besluit af zal wijken van de omgevingsverordening wordt Provinciale Staten om een reactie gevraagd op dit besluit.